Warunki i postanowienia

Definicje 

„Kurs” oznacza internetowy kurs> B

"Zasoby internetowe" oznaczają wszelką dokumentację, filmy, moduły on-line, artykuły, strony internetowe udostępnione w ramach kursu.

„Użytkownik” osoba osoba, która podczas rejestracji otrzymała zgodę na dostęp do strony internetowej kursu> B

     „Dane” informacje podane przez użytkownika podczas rejestracji.

 1. Kurs jest dostępny dla wszystkich instalatorów i inżynierów.
 2. Warunkiem ukończenia kursu jest wymagane uzupełnienie informacji podczas rejestracji.
 3. Osoba zgłaszająca się na kursach opcje użytkownika po zatwierdzeniu rejestracji przez informacje Conex Bänninger. Zatwierdzanie może potrwać maksymalnie 24 godziny robocze.
 4. Po zatwierdzeniu Użytkownicy będą mogli wziąć udział w Kursie.
 5. Po pomyślnym ukończeniu Kursu Użytkownicy uzyskają certyfikację> B
 6. Kurs internetowe i zasoby szkoleniowe są i będą intelektualną gwarancją firmy Conex Bänninger.
 7. Użytkownicy nie są upoważnieni do: 
  1. Kopiowania Kursu internetowego i Zasobów szkoleniowych poza przypadkami, gdy takie kopie są wymagane do ukończenia Kursu.
  2. Wypożyczania, udostępniania, reprodukcji, sprzedaży, wydawania sublicencji, adaptacji lub modyfikacji Kursu i Zasobów szkoleniowych.
  3. Korzystania z materiałów Kursu internetowych i Zasobów szkoleniowych podczas innych kursów.
  4. Angielskie statystyki danych logowania podmiotom lub nieupoważnym użytkownikom.
  5. Anglibować lub publikować projekty / informacje na stronie internetowej> B
  6. Pośrednictwo innych poufnych informacji podmiotom czerpania.
 8. Użytkownicy przegląd Conex Bänninger o wszystkich znanych im próbach złamania zabezpieczeń.
 9. Powinien prosperować, przecinać umów Conex Bänninger zastrzega sobie prawo do zmian Kursu w czasie czasu i bez wcześniejszego podziału.

Ochrona danych 

 1. Z uwagi na kursy na chorym kursie Conex Bänninger musi zawierać treści, informacje na temat danych użytkownika.
 2. W procesie rejestracji Użytkownik musi określone, takie jak dane kontaktowe. Dane te korzystać z usług i tylko tylko do zarządzania kontem oraz do wybranych i produktów.
 3. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę, dane przez niego Dane mogą być również pożyczone do usług marketingowych.
 4. Dane aktora nie będzie odsprzedawane jako element odbiorczy. Badania, aby firma Conex Bänninger była w stanie udostępnienia kompletne i odpowiadające na potrzeby Kursy i usługi, partnerzy firmy Conex Bänninger również również mogą mieć dostęp do Danych użytkownika, jednak nie mogą być dowolnie dostępne:
  • Firmom Forty49 i JW WWW, rozwijanie i rozwijanie strony internetowej.
  • Firmie DeltaNet zlecono udostępnianie internetowego Kursu szkoleniowego.
 5. Celem Conex Bänninger jest poraźnych porodach w celu ochrony danych użytkownika, nie może ona być dostępna dla wszystkich udostępnionych. Gwarancja zgodności z gwarancją zgodność z gwarancją zgodność z gwarancją zgodność z gwarancją zgodności. Zgodność dla zgodności z gwarancją bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji, należy podać z Polityką prywatności.
 6. Celem Conex Bänninger jest poraźnych porodach w celu ochrony danych użytkownika, nie może ona być dostępna dla wszystkich udostępnionych. Gwarancja zgodności z gwarancją zgodność z gwarancją zgodność z gwarancją zgodność z gwarancją zgodności. Zgodność dla zgodności z gwarancją bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji, należy podać z Polityką prywatności.