Polityka prywatności

Dane osobowe

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej dane osobowe są definiowane jako:

„Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (<< osoby, której dane dotyczą >>); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka dodatkowych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczna, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej. ”

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane ?

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności informuje , w jaki sposób my, IBP Global Trading Ltd, będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług i produktów - mogą to być informacje finansowe, dane kontaktowe, pliki cookie, adresy identyfikacyjne, preferencje marketingowe.

Dlaczego gromadzić i informacje dane dane osobowe?

Abyśmy mogli dostarczyć Ci produkty i usługi, musimy gromadzić  dane osobowe aby skontaktować się z Tobą  i administrować Twoim kontem. W każdej sytuacji firma IBP Global Trading Ltd jest zobowiązana do zapewnienia, że gromadzone  i wykorzystywane informacje są wyłącznie potrzebne do realizacji wyżej wymienionych celów i nie stanowią naruszenia Twojej prywatności.

Przed skontaktowaniem się z Tobą w celach marketingowych firma IBP Global Trading Ltd zawsze skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania dodatkowej zgody.

Informacje gromadzone w celach marketingowych mogą obejmować:

 • Wszelkie przesyłane dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzin lub inne udostępniane informacje.
 • Informacje, które umożliwiają zapamiętanie Użytkownika i jego preferencje podczas korzystania z strony internetowej, np. ustawienia językowe. Do gromadzenia tego typu informacji są używane pliki cookie. Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne w polityce dotyczącej plików cookies.
 • Adres IP użytkownika, który jest sprawdzony do odnotowania jego wizyty.

Te dane osobowe mogą być przechowywane i wykorzystane do następujących działań:

 • Umożliwienia Użytkownikowi udziału w specjalistycznych szkoleniach online
 • Udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika
 • Przesłania Użytkownikowi wygranej nagrody w konkursie
 • Przesłanie Użytkownikowi newslettera (jeśli wyraził taką zgodę)
 • Opracowania obiektów referencyjnych
 • Odnotowania statusu użytkownika w zakresie szkolenia w zakresie danego produktu.

Czy firma IBP Global Trading Ltd będzie udostępniać moje dane osobowe innym podmiotom gospodarczym?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, którym zlecono IBP Global Trading Ltd w ramach współpracy z Tobą. Wszelkie osoby trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane, są zobowiązane do bezpiecznego przechowywania Twoich danych i wykorzystywania ich wyłącznie do celów, które zidentyfikowaliśmy. Gdy Twoje dane nie będą już potrzebne zostaną one usunięte zgodnie z procedurami IBP Global Trading Ltd.  Jeśli zechcemy jakiekolwiek  Twoje dane osobowe  specjalnej kategorii  stronie trzeciej, zrobimy to dopiero po uzyskaniu Twojej zgody, chyba że będziesz prawnie zobowiązani  do zrobienia inaczej.

W jaki sposób firma IBP Global Trading Ltd będzie wykorzystywać moje dane osobowe?

Firma IBP Global Trading Ltd będzie przetwarzać (gromadzić, przechowywać i wykorzystywać) podane przez Ciebie informacje w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) Unii Europejskiej. Dołożymy wszelkich starań aby Twoje dane były dokładne i aktualne oraz nie były przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Firma IBP Global Trading Ltd jest zobowiązana do przechowywania informacji zgodnie z prawem, takich jak informacje dotyczące podatku dochodowego lub audytu. Czas przechowywania danych danych osobowych może być zdeterminowany przez określone kryteria biznesowe i ustalone praktyki. Oprócz tych okresów dane osobowe mogą być przechowywane w zależności od indywidualnych potrzeb biznesowych.

W jakich przypadkach firma IBP Global Trading Ltd będzie się ze mną kontaktować?

Celem IBP Global Trading Ltd jest powstrzymanie się od niechcianej komunikacji, dlatego też firma sosuje się do niezadawania nieistotnych lub niepotrzebnych pytań. Ponadto przekazane przez użytek informacji, oficjalne informacje surowe bezpieczeństwa i procedurami, które minimalizują ryzyko nieuprawnionego dostępu lub ujawnienia.

Czy mogę dowiedzieć się, jakie dane osobowe na mój temat są informacje o aktualizacjach?

IBP Global Trading Ltd może potwierdzać, jakie informacje o użytkownikach są i jak sposób są traktowane. Jeśli firma IBP Global Trading Ltd przechowuje dane osobowe o Użytkowniku, może zażądać ujawnienia informacji:

 • Tożsamość i dane kontaktowe osoby lub organizacji, która ustaliła, w jaki sposób i dlaczego należy zachować dane użytkownika. W niektórych przypadkach będzie to przedstawiciel UE.
 • Dane inspektora kontaktowego ds. ochrona danych.
 • Cel przetwarzania danych oraz jego podstawy podstawy.
 • Jeśli dane przestrzenne w obniżeniu ceny interesy firmy IBP Global Trading Ltd lub wypełnienie, użytkownik może zażądać informacji o tychże interesach.
 • Kategorie gromadzonych, cennych danych i danych osobowych.
 • Odbiorca / odbiorcy lub kategorie odbiorców, dane są / będą ujawniane.
 • Jeśli dane osobowe mają zostać przekazane do innego kraju lub informacji międzynarodowej, Użytkownik może zażądać o środkach pod warunkiem w celu zabezpieczenia tego procesu. Unia Europejska zatwierdziła przesyłanie danych osobowych do krajów, spełniające kryteria wyboru wymagania z zakresu ochrony ochrony danych. W pozostałych przypadkach IBP Global Trading Ltd zadba o zastosowanie środków bezpieczeństwa.
 • Okres przechowywania informacji.
 • Szczegółowe informacje na temat praw użytkownika do poprawiania, opcji, danych lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie.
 • Informacje o użytkowniku do wycofania zgody, w momencie rozpoczęcia. Polityka prywatności do opinii wglądu 3 IBP GLOBAL TRADING LTD– 01.05.18 
 • Jak skargę do organu nadzorczego.
 • Informacje o tym, czy udostępnienie danych osobowych jest wymogiem o obligacjach prawniczych lub umownym albo jest niezbędnym wymogiem zawarcia umowy, a także informacje o tym, czy Użytkownik jest zobowiązany do danych osobowych oraz jakie są potencjalne konsekwencje braku udostępniania.
 • Informacje o źródle danych osobowych, jeśli nie znaleziono jednego pozyskania bezpośrednio od użytkownika.
 • Wszelkie informacje na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji, takie jak informacje o profilowaniu i istotne informacje o zastosowanych zasadach, a także o krokach i przewidywanych procesach przetwarzania.

W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do moich danych, które przechowujesz ?

Żądanie dostępu do danych osobowych należy przedłożyć na piśmie Inspektorowi ds. ochrony danych wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, akt urodzenia).

Dane kontaktowe inspektora ds. ochrony danych

Johnty Mongan

Global House, 95 Vantage Point

Posiadłość Pensnettów

Kingswinford DY6 7FT

Adres e-mail: dpouk@ibpgroup.com

Tel .: +44 121 5212913

Pełna wersja Polityki prywatności

Z pełną wersją Polityki prywatności firmy można się zapoznać, klikając tutaj.