Algemene voorwaarden

Definities 

 

Met “Cursus” wordt de >B< MaxiPro e-learningcursus bedoeld

Met “Trainingsmiddelen” worden alle documentatie, video's, online modules, artikelen, websites bedoeld die als onderdeel van de cursus aangeboden worden

Met “Gebruiker” wordt iemand bedoeld aan wie, na registratie, goedkeuring toegekend is voor het gebruik van de MaxiPro-website en de cursus

Met “Gegevens” wordt de informatie bedoeld die een gebruiker tijdens het registreren verstrekt

 1. De cursus is beschikbaar voor elke installateur of monteur.
 2. Om de cursus te voltooien moeten bezoekers bij hun registratie de vereiste informatie verstrekken.
 3. Nadat Conex Bänninger de registratie heeft gecontroleerd wordt een bezoeker een geautoriseerd Gebruiker. De autorisatie kan tot 24 werkuren in beslag nemen.
 4. Na goedkeuring kunnen Gebruikers de cursus volgen.
 5. Na succesvolle afronding van de cursus, worden gebruikers gecertificeerd in >B< MaxiPro en wordt de garantie verlengd tot vijf jaar.
 6. De e-learningcursus en Trainingsmiddelen zijn, en blijven, de intellectuele eigendomsrechten van Conex Bänninger.
 7. Gebruikers zijn niet bevoegd om: 
  1. De e-learningcursus en Trainingsmiddelen te kopiëren, behalve wanneer dergelijk kopiëren noodzakelijk is om de Cursus te voltooien.
  2. De Cursus en Trainingsmiddelen te verhuren, leasen, reproduceren, verkopen, sublicentiëren, aan te passen of te wijzigen.
  3. De materialen van de e-learningcursus en de Trainingsmiddelen te gebruiken bij andere cursussen.
  4. Inloggegevens te delen met andere partijen of onbevoegde gebruikers.
  5.  Projecten/informatie te delen of publiceren op de >B< MaxiPro-website zonder schriftelijke toestemming van Conex Bänninger.
  6. Alle andere vertrouwelijke informatie te delen met externe partijen.
 8. Gebruikers moeten Conex Bänninger direct op de hoogte stellen als ze zich van een lek bewust worden.
 9. Houd er rekening mee dat wij ons het recht voorbehouden om de inhoud van de Cursus op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Gegevensbescherming

 1. De aard van de verschafte Cursus betekent dat Conex Bänninger bepaalde Gegevens over de Gebruiker verkrijgt, verwerkt en opslaat.
 2. Na registratie moet een Gebruiker bepaalde Gegevens, zoals contactgegevens, verschaffen. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en moeten alleen gebruikt worden voor het beheer van de gebruikersaccount en voor het verschaffen van de gevraagde diensten en producten.
 3. Na goedkeuring kunnen de Gegevens die een Gebruiker verstrekt ook voor het verschaffen van marketingcommunicatie gebruikt worden.
 4. De gebruikers van gegevens zullen nooit aan derden verkocht worden. Om Conex Bänninger echter in staat te stellen een volledige en accurate Cursus en service te bieden, hebben ook partnerbedrijven toegang tot uw Gegevens, maar mogen ze niet handelen naar deze gegevens:
  • Forty49 en JW Web zijn aangesteld voor het ontwerpen, bouwen en ontwikkelen van de website.
  • DeltaNet is aangesteld om de online trainingscursus te verschaffen.
 5. Conex Bänninger streeft ernaar om alle redelijke maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van de Gebruiker te beschermen, maar kan de beveiliging van alle bekendgemaakte gegevens niet garanderen. De Gebruiker accepteert de veiligheidsimplicaties van het online zijn en zal Conex Bänninger niet aansprakelijk stellen voor enig beveiligingslek. Lees het privacybeleid voor meer informatie.